Mari Berzakat Di Awal Ramadhan Di Yayasan PAHU

Dalam Islam, Menyisikan harta untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan adalah suatu kewajiban, salah satunya dengan cara Berzakat. Secara Bahasa, Zakat memiliki arti bersih,suci,subur,berkat dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikelurkan oleh seseorang umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti yatim,dhuafa,fakir,miskin dan sebgainnya.

Zakat terbagi menjadi beberapa jenis, termasuk zakat fitrah yang wajib ditunaikan setiap tahun, saat Ramadhan tiba. Membayar zakat bisa menjadi salah satu amalan di bulan Ramadhan yang patut dipahami sebagai penyempurna puasa Ramadhan.

Terdapat dua jenis dalam zakat di ajaran Islam. Salah satunya wajib untuk ditunaikan di bulan Ramadan. Berikut ini jenis-jenis zakat:

 1. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas semua jenis harta. Secara zat maupun substansi perolehannya tak bertentangan dengan ketentuan agama. Sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dapat dimiliki, disimpan atau dikuasai. Contohnya seperti kepemilikan rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas dan perak.

zakat mal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

 1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

 1. Zakat atas uang dan surat berharga sejenisnya

Zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

 1. Zakat perniagaan

Zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.

 1. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

 1. Zakat Peternakan dan Perikanan

Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.

 1. Zakat Pertambangan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

 1. Zakat Perindustrian

Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

 1. Zakat pendapatan dan jasa

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

 1. Zakat rikaz

Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%

 

 1. Zakat fitrah

Sementara jenis zakat yang kedua, zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun.

Zakat fitrah diwajibkan per individu bagi mereka yang mengalami pergantian dari bulan Ramadhan ke bulan Syawwal. Artinya, zakat fitrah dibayarkan di malam 1 Syawwal.

Login